• EDUKACINĖS STUDIJOS (VIII)
 • Jaunųjų mokslininkų darbai
 •  
 • 2012 m.
 • 288 psl.
 • ISSN 1822-9204
 • Knyga minkštu viršeliu
 • 16x23 cm
 • 2.5 Eur
 •  
 • Šio jaunųjų mokslininkų straipsnių rinkinio trijuose skyriuose gvildenamos įvairios edukologijos teorijos ir praktikos problemos. Pirmojo skyriaus straipsniai pirmiausia skiriami besidomintiesiems ugdymo kokybės vadyba, ikimokyklinių įstaigų, mokyklos bei klasių vadovų kompetencijų tobulinimo klausimais; antrojo skyriaus straipsniai (apie informacinių technologijų taikymą mokant muzikos, suaugusiųjų kūrybiškumo ugdymo veiksnius, patyčių problemą ir kt.) naudingi dalykų mokytojams; trečiojo skyriaus straipsniai aprėpia mokytojo vaidmenį ugdant elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus, rizikos grupės vaikų elgesio ir emocinės raiškos ugdymo per žaidimą veiksmingumą, mokytojo padėjėjo vaidmenį ir kt. Šiuo leidiniu galės pasinaudoti ne tik bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, klasių ir mokyklų vadovai, bet jame taip pat įdomių faktų studijoms ras ir aukštųjų mokyklų atitinkamų specializacijų studentai, magistrantai, doktorantai.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla