• EKONOMIKOS IR VERSLO SOCIALINIAI ASPEKTAI (IX)
 • Mokslinių straipsnių rinkiniai
 •  
 • 2012 m.
 • 258 psl.
 • ISBN 978-9955-20-799-3
 • Knyga minkštu viršeliu
 • 16x23 cm
 • 6.25 Eur
 •  
 • Straipsnių rinkinys pratęsia ankstesnių Lietuvos edukologijos universiteto leidinių tradiciją ir dėmesį sutelkia į aktualius ekonomikos ir socialinės plėtros klausimus. Intelektinių išteklių vertinimas, žmogiškųjų išteklių valdymas, emigracija, mokesčių sistemos funkcionavimas, tarpkultūrinė komunikacija – tai svarbios ir reikšmingos mokslinių tyrimų sritys, kurias autoriai gvildena savo straipsniuose. Autoriai tikisi, kad mokslinių straipsnių rinkinys sudomins mokslininkus, dėstytojus ir specialistus, besidominčius socialinės bei ekonominės raidos procesais.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla