• PROJEKTŲ METODO TAIKYMAS SVEIKATOS STIPRINIMO IR UGDYMO VEIKLOJE
 • Vida Juškelienė
 • Biomedicinos mokslai
 •  
 • 2013 m.
 • 48 psl.
 • ISBN 978-9955-20-818-1
 • Knyga minkštu viršeliu
 • 14x20 cm
 • 1.25 Eur
 •  
 • Leidinyje analizuojamos projektų metodo taikymo galimybės sveikatos stiprinimo ir ugdymo veikloje. Aptariami bendrieji projektinės veiklos principai, projekto loginė struktūra. Mokoma planuoti, vykdyti ir vertinti projektinę veiklą, pateikiama sveikatinimo veiklos projektų pavyzdžių. Nagrinėjami šiuolaikiniai sveikatinimo veiklos prioritetai. Besimokantiesiems pateikiama literatūros nuorodų, padėsiančių jiems praplėsti akiratį ir sukaupti idėjų, naudingų numatant pozityvius sveikatos elgesio pokyčius. Projektų metodas taip pat aptariamas kaip mokymo(si) metodas, taikomas mokykloje, atsižvelgiant į Sveikatos ugdymo programose numatytas ugdytinių sveikatos žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas ir jų raidą. Ypatingas dėmesys leidinyje skiriamas užduotims. Jos parengtos taip, kad besimokantieji galėtų suvokti projekto nuoseklumą ir išbandyti visus projekto etapus: atlikti sveikatos situacijos analizę ir pagrįsti projekto problemą, sudaryti problemų medį ir suformuluoti tikslą, uždavinius bei veiklas jiems įgyvendinti, numatyti projekto įgyvendinimo galimybes, atlikti projekto vertinimą ir sklaidą. Kai kurias užduotis besimokantiesiems siūloma atlikti naudojantis konkrečių įgyvendinamų ir jau įgyvendintų projektų aprašymais. Pavyzdžiai apima įvairias sveikatos stiprinimo ir ugdymo sritis: psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, saugos mokymą, fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimą ir kt. Pateikiant užduotis besimokantiesiems taip pat siūloma užpildyti realias fondų projektines paraiškas. Metodinė priemonė skirta aukštųjų mokyklų, turinčių mokytojų rengimo programas, įvairių specialybių studentams. Ja taip pat galėtų naudotis mokytojai, visuomenės sveikatos specialistai, psichologai, socialiniai pedagogai, ugdymo institucijose ar bendruomenėje įgyvendinantys sveikatos stiprinimo ir ugdymo programas.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla