• PAŽINKIME SOCIALINIUS PARTNERIUS: POLICIJA IR JOS PREVENCINĖ VEIKLA SU VAIKAIS
 • Stasys Avižinis
 • Socialiniai mokslai
 •  
 • 2012 m.
 • 158 psl.
 • ISBN 978-9955-20-796-2
 • Knyga minkštu viršeliu
 • 14x20 cm
 • 1.25 Eur
 •  
 • Šio leidinio paskirtis – suteikti socialinės pedagogikos studentams, socialiniams pedagogams ir socialiniams darbuotojams pagrindines žinias apie svarbius prevencinės veiklos socialinius partnerius – nepilnamečių reikalų specialistus ir kitus policijos pareigūnus, atliekančius prevencinį darbą mokyklose ir visur, kur mokosi, gyvena, ilsisi, patiria skriaudą ar netinkamai elgiasi vaikai. Metodinė priemonė galėtų praversti ir pedagogams, organizuojantiems klasės valandėles ar kitus renginius apie teisėtvarkos darbuotojų profesijas, bei moksleiviams, kurie savo ateitį sieja su tarnyba policijoje. Leidinyje apžvelgiama policijos sistema, pareigūnų teisės ir pareigos, nagrinėjama prevencinė veikla, pateikiama mokyklų, policijos ir kitų socialinių partnerių bendro darbo su vaikais Lietuvoje geroji patirtis, nemažai dėmesio skiriama vaikų saugumui. Taip pat yra praktinių užduočių, iliustruojančių galimas problemines situacijas.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla