• PAMOKOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS:TEORINIAI PAGRINDAI IR PRAKTINIAI PATARIMAI
 • Kęstutis Grinkevičius, Remigijus Noreika
 • Biomedicinos mokslai
 •  
 • 2013 m.
 • 68 psl.
 • ISBN 978-9955-20-813-6
 • Knyga minkštu viršeliu
 • 14x20 cm
 •  
 • Šio leidinio pagrindą sudaro apibendrinta ir susisteminta teorinė ir praktinė medžiaga. Mokomojoje priemonėje atskleidžiami ugdomojo proceso per pamoką pagrindai, dalykiniai, didaktiniai, pedagoginiai ir psichologiniai reikalavimai pamokai. Nagrinėjami šiuolaikinės pamokos struktūros, metodikos ir technologijų klausimai. Patariama, kaip geriau pasirengti pamokai, kaip organizuoti ir valdyti ugdomąją veiklą. Taip pat joje išryškinami šiuolaikinio mokymo(si) principai: dalykinis ir sociokultūrinis integralumas, bendrųjų kompetencijų ugdymas, būdai, kaip mokinius motyvuoti, vertinti ir patiems įsivertinti žinias. Leidinyje publikuojama medžiaga padės studijuojantiems dalyko mokymo metodiką pasirengti vesti pamokos fragmentą, planuoti ir organizuoti ugdomąjį procesą mokykloje atliekant pedagoginę praktiką bei žengiant pirmuosius profesinio darbo žingsnius. Mokomoji priemonė skirta biologijos, ekologijos ir gamtamokslinio ugdymo nuolatinių ir ištęstinių bakalauro studijų programų studentams, pradedantiems dirbti mokytojams.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla