• LITERATŪRINĖ KOMPARATYVISTIKA: PAMATINĖS TEORIJOS IR ATSINAUJINANTI PRAKTIKA
 • Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė
 • Humanitariniai mokslai
 •  
 • 2013 m.
 • 72 psl.
 • ISBN 978-9955-20-826-6
 • Knyga minkštu viršeliu
 • 14x20 cm
 • 1.25 Eur
 •  
 • Mokomoji knyga Literatūrinė komparatyvistika: pamatinės teorijos ir atsinaujinanti praktika – ankstesnės mokomosios knygos Komparatyvistikos pagrindai (2006) tęsinys. Joje siekiama pristatyti pamatines komparatyvizmo teorijas, atskleisti bendras europines šios mokslo srities tendencijas, nušviesti komparatyvistikos padėtį bei perspektyvas Lietuvoje. Knygoje apžvelgiamas pastarųjų dešimtmečių lietuvių literatūrinės komparatyvistikos kelias, išryškinama teorinės minties slinktis, iškeliamos tos idėjos, kurios atlaiko amžiaus išbandymus. Kadangi šios srities plėtojimui svarbi Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos veikla, jai skiriamas ypatingas dėmesys. Šiandieninė komparatyvistika traktuojama kaip savotiška teorinė matrica – forma naujiems įspaudams – recepcinei kritikai ir intertekstualumui, imagologijai ir postkolonijinei kritikai kaip atsinaujinančioms teorijoms gaminti. Tyrinėtojai taip pat įgyja progą aiškintis šių teorijų galimybes tarnauti patiems bendriausiems komparatyvistikos tikslams. Pažangias tyrimų strategijas ir studentui, ir patyrusiam komparatyvistui žinoti būtina, planuojant savo mokslinę tiriamąją veiklą. Mokomoji knyga skirta filologams, tačiau gali pasitarnauti ir kitų mokslo sričių tyrinėtojams, besidomintiems tarpkultūriniais, tarpdalykiniais, interaktyviais ryšiais.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla