• SVEIKATOS UGDYMO SEMINARŲ MEDŽIAGA STUDENTAMS
 • Aušra Kalinkevičienė, Stasė Ustilaitė
 • Biomedicinos mokslai
 •  
 • 2013 m.
 • 48 psl.
 • ISBN 978-9955-20-810-5
 • Knyga minkštu viršeliu
 • 14x20 cm
 •  
 • Šioje metodinėje priemonėje aptariama sveikatos ugdymo svarba ir vieta bendrojoje ugdymo sistemoje, atskleidžiama sveikatai palankios edukacinės aplinkos kūrimo reikšmė, žiniasklaidos įtaka sveikatai. Akcentuojamas sveikatai palankaus elgesio ugdymas taikant aktyvaus mokymo(si) metodus bei sveikatos ugdymo integravimas į dalyko pamokas ir popamokinę veiklą. Leidinys skirtas studentams, atliekantiems sveikatos ugdymo seminarų ir pedagoginės praktikos užduotis.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla