• ŽEMYNŲ GEOGRAFIJOS PRATYBOS
 • Virginijus Gerulaitis
 • Biomedicinos mokslai
 •  
 • 2013 m.
 • 184 psl.
 • ISBN 978-9955-20-816-7
 • Kompaktinis diskas
 • cm
 •  
 • Mokymo priemonė skirta žemynų geografijos praktiniams darbams ir savarankiškam studentų darbui organizuoti. Darbų tematika ir struktūra sudaryta atsižvelgiant į geografijos mokytojų specialybės specifiką, turimų mokymo priemonių bazę, analizuojamų klausimų sudėtingumą žemynų geografijos kurse. Pratybų turinį sudaro logine seka siejami trys keturi praktiniai darbai, skirti atskirų žemynų geografinių sąlygų analizei. Kiekvieną iš jų sudaro užduočių kompleksas, kuriuo siekiama atskleisti žemynų gamtos sąlygų įvairovės priežastis. Pratybų turinį sudaro ne atskirų užduočių rinkinys, bet tam tikra jų sistema, užtikrinanti ir praktinės medžiagos įsisavinimą, ir geografinių gebėjimų ugdymą. Temų ir užduočių kiekis sudaro galimybę atsižvelgti į nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų galimybes, diferencijuoti ugdymo procesą ir kartu užtikrinti jo vientisumą.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla