• GEOGRAFIJA IR EDUKACIJA MOKSLO ALMANACHAS (1)
 • Socialiniai mokslai
 •  
 • 2013 m.
 • 160 psl.
 • ISBN 978-9955-20-862-4
 • Knyga minkštu viršeliu
 • 17x24 cm
 •  
 • Tai pirmasis leidinio Geografija ir edukacija numeris, parengtas remiantis nacionalinėje mokslinėje konferencijoje Geografija: mokykla, studijos, mokslas (2012 m. lapkričio 23 d.) skaitytais pranešimais. Straipsnių temos atspindi nūdienos geografijos aktualijas mokykloje, studijų procese ir moksle: geografijos edukacijos situacija ir perspektyva, studijų ir karjeros klausimai, informacinės sistemos ir jų taikymas edukacijoje. Keli straipsniai skirti geografijos studijų pasirinkimo motyvų, naudingumo būsimai karjerai, absolventų įsidarbinimo klausimams. Nagrinėjama gyventojų, gyvenviečių, pramonės situacija Lietuvoje. Vis aktuali išlieka gamtos, socialinių, o kaip provokacija humanitarinių mokslų jungtis geografijoje. The first issue of Geography and Education was prepared on the basis of reports presented in the national scientific conference Geography: School, Studies, Science (23 November 2012). The topics of articles reflect the nowadays topicalities of geography associated with school, studies and science, such as: situation and perspective of geography education; issues of studies and career; information systems and their application in education. Several articles are focused on the issues of motives for selection of geography studies, usefulness for future career and employment of graduates. The situation of residents, settlements and industry in Lithuania is analyzed. The link of natural, social and, as provocation, humanitarian sciences in geography still remains relevant.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla