• KURSINIŲ, BAKALAURO IR MAGISTRO DARBŲ RENGIMO METODOLOGIJA (Geografijos studijų programa)
 • Algimantas Česnulevičius
 • Fiziniai mokslai
 •  
 • 2013 m.
 • 90 psl.
 • ISBN 978-9955-20-842-6
 • Kompaktinis diskas
 • cm
 •  
 • Leidinyje pateiktos pagrindinės mokslinį tyrimą ir tyrimo metodus apibrėžiančios sąvokos. Apibūdintos mokslinio tyrimo sudėtinės dalys, įvardyti mokslo tyrimo darbams keliami reikalavimai. Išsamiai išnagrinėtos studentų rengiamų mokslinių darbų formos: referatai, kursiniai, bakalauro ir magistro darbai. Aptartas darbų planavimas ir vykdymas, darbo temos pasirinkimas, literatūros studijos ir jos analizė, statistinių duomenų kaupimas ir pateikimas, kartografinių informacijos šaltinių panaudojimas, pristatytos reikalingiausios interneto tinklų svetainės. Knygoje išsamiai išnagrinėtos referatų, kursinių, bakalauro ir magistro darbų rengimo nuostatos bei jų struktūra, išgvildentos darbų apipavidalinimo problemos, aprašytos darbų gynimo procedūros, darbų vertinimo nuostatos bei darbų saugojimo tvarka. Prieduose pateikti referatų, kursinių, bakalauro ir magistro darbų titulinių lapų, anotacijų, darbų santraukų, literatūros ir kitų informacijos šaltinių bibliografijos aprašų, iliustracijų, lentelių ir žemėlapių pateikimo pavyzdžiai. Taip pat yra pateikti bakalauro ir magistro darbo recenzijų pavyzdžiai bei atmintinė. Autorius tikisi, kad ši metodinė priemonė leis sunorminti pagrindinius referatams, kursiniams, bakalauro ir magistro darbams keliamus reikalavimus ir padės geriau parengti šiuos darbus.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla