• PRELATAS KONSTANTINAS OLŠAUSKAS: VISUOMENĖS VEIKĖJO TRAGEDIJA
 • Vida Pukienė
 • Mokslinės monografijos
 •  
 • 2013 m.
 • 256 psl.
 • ISBN 978-9955-20-884-6
 • Knyga kietu viršeliu
 • 17x24 cm
 • 1.25 Eur
 •  
 • 2013 m. sukanka 80 metų, kai buvo nužudytas XX a. pradžios visuomenės ir politikos veikėjas prelatas Konstantinas Olšauskas. Dažnam skaitytojui šis žmogus primena plačiai išgarsintą Birštono bylą. Knygoje, remiantis autentiškais archyviniais dokumentais, nagrinėjama, kaip pavyko K. Olšauskui derinti asmeninius ir visuomeninius interesus, kiek pakenkė jo karjerai žmogiškosios ydos. Monografijoje atskleidžiamas prelato indėlis į Bažnyčios lituanizaciją, socialinę jos veiklą, tautinį švietimą. Nušviečiamas jo darbas labdaros srityje Pirmojo pasaulinio karo metais. Analizuojamas K. Olšausko vaidmuo derybose su Vokietija dėl Lietuvos nepriklausomybės bei gaunant ir organizuojant bažnytinę „Lietuvių dieną“.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla