• MOKSLINIO TEKSTO STILISTIKA
 • Audronė Bitinienė
 • Mokslinės monografijos
 •  
 • 2013 m.
 • 416 psl.
 • ISBN 978-9955-20-837-2
 • Knyga kietu viršeliu
 • 16x23 cm
 •  
 • Monografijoje aptariama teksto stilistikos samprata, jos santykis su kitomis stilistikos kryptimis, nuosekliai apibūdinamos mokslinio stiliaus tekstų specifinės ypatybės, teksto kategorijos ir jų realizacija skirtingų kalbos sistemos lygmenų raiškos priemonėmis, pateikiamas mokslinio stiliaus skirstymas. Knygoje supažindinama su moksliniams tekstams būdingomis leksikos, morfologijos bei sintaksės raiškos priemonėmis, apibūdinama stilistinė mokslinio teksto sandara ir jos dėmenys, pagaliau išryškinta mokslinio stiliaus žanrų tipologija ir jų specifika. Šalia bendrųjų mokslinio stiliaus tekstų tyrimo rezultatų, gautų remiantis tiksliaisiais metodais, pateikiama informacija apie skirtingų postilių, mokslo krypčių tekstų kalbinę raišką. Ši monografija skiriama specialistams, tyrinėjantiems įvairių funkcinių stilių tekstus, ji bus ypač naudinga plačiųjų mokslo ir švietimo sistemų žmonėms, mokslus einančios jaunuomenės daliai.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla