• ESTEZĖ IR VERTINIMAI : ESĖ APIE LITERATŪROS KŪRINIO PAJAUTĄ, STRAIPSNIAI IR RECENZIJOS
 • Vytautas Martinkus
 • Kiti leidiniai
 •  
 • 2013 m.
 • 326 psl.
 • ISBN 978-9955-20-889-1
 • Knyga kietu viršeliu
 • 15x22 cm
 • 1.25 Eur
 •  
 • Nauja Vytauto Martinkaus literatūrologinių esė, straipsnių ir recenzijų knyga Estezė ir vertinimai tęsia autoriaus monografijoje Estetinė literatūros gyvybė (2010) nagrinėtus literatūros aksiologijos klausimus. Vertinimų teorine ir praktine ašimi pasirinkta estezė – literatūros kūrinio ir jo suvokėjo juslinis santykis, transformuotas į mentalinę patirtį. Pirmoje knygos dalyje „Estezės beieškant“ šis literatūros kūrinio patyrimas pristatomas kaip teorinė ir estetinio patyrimo (pajautos) problema. Antroje knygos dalyje „Šiapus estezės. Aksiologinės prielaidos“ – autoriaus mintys apie literatūros kūrinio analizei ir interpretacijai svarbius metodologinius aspektus. Trečioje dalyje „Anapus estezės. Vertinimai“ pristatomi lietuvių rašytojų konkrečių kūrinių vertinimai – jų recenzijos, apžvalgos, refleksijos. Knyga skiriama literatūrologams, filologijos studentams ir kitiems, besidomintiems filosofiniais literatūros klausimais.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla