• Etikos problemų analizė remiantis loginio mąstymo teorija ir praktika : monografija 
 • Rasa Aškinytė-Degėsienė
 • Mokslinės monografijos
 •  
 • 2016 m.
 • 202 psl.
 • ISBN 978-609-471-045-
 • Knyga kietu viršeliu
 • 17x24 cm
 • 6.25 Eur
 •  
 • Šios monografijos tyrimo objektas – etikos ir logikos mokslų sąsajos problema bei galimybė mokyti(s) etikos remiantis loginio mąstymo taisyklėmis. Leidinyje nagrinėjama loginio mąstymo ugdymo svarba mokant(is) etikos, loginiu mąstymu pagrįsto moralės ugdymo(si) teorinės prielaidos, racionalistinė moralės ugdymo samprata ir jos įtaka moralinio ugdymo principams, dorinio ugdymo vientisumo paradigma, kritinio ir kūrybinio mąstymo santykis moralės srityje, loginio mąstymo reikšmė analizuojant ir interpretuojant moralinius reiškinius.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla