• Vabzdžių grupių apžvalga ir siūlymai dėl terminijos vartosenos
 • J. R. Stonis, V. Sruoga, A. Diškus, A. Remeikis, A. Auksoriūtė, J. Žvironienė
 • Mokslinės monografijos
 •  
 • 2016 m.
 • 320 psl.
 • ISBN 978-609-471-041-4
 • Knyga minkštu viršeliu
 • 14x20 cm
 •  
 • Knygoje pateikiama duomenų apie plačiai paplitusius vabzdžius, pradedant pirmažandžiais (Archeognatha) ir baigiant straubliuočių būrio (Hemiptera, sin. Rhynchota) blakių pobūriu (Heteroptera). Nurodomi kai kurie bendrieji bruožai, aptariamos svarbiausios taksonominės grupės ir įdomesni atstovai (dalis jų iliustruojama piešiniais ir nuotraukomis). Leidinyje publikuojami sunorminti vabzdžių rūšių, šeimų ir būrių pavadinimai (didelė jų dalis – naujadarai). Pavadinimai pateikiami nurodant tik svarbiausius sinonimus ir visada kartu su lotynišku pavadinimu bei jo atitikmeniu (jeigu toks yra) anglų kalboje. Taip pat pateikiamas entomologijos sąvokų ir terminų žodynas. Tai projektas, kai dviejų, visiškai skirtingų, mokslo sričių tyrėjai sujungė pajėgas bendram rezultatui pasiekti: entomologai atliko taksonominę entomofaunos analizę ir pateikė siūlymų dėl naujos taksonų terminijos; lituanistai (terminologai) atliko taksonų pavadinimų ir entomologijos terminijos vartosenos patikrą bei terminijos kirčiavimo darbus, bendradarbiavo su entomologais rengiant taksonų aprašus lietuvių kalba. Nors ši knyga skirta universitetinių biologijos ir ekologijos bei gamtamokslinio ugdymo studijų programų studentams, gamtos ir biologijos disciplinų mokytojams, gamtos būrelių vadovams, šis leidinys gali praversti ir šalies gamtosaugos institucijoms, invazinių rūšių karantino, miškininkystės ir žemės ūkio tarnyboms.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla