• Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка. Часть II
 • Светлана Власова
 • Humanitariniai mokslai
 •  
 • 2016 m.
 • 112 psl.
 • ISBN 978-609-471-050-6
 • Knyga minkštu viršeliu
 • 14x20 cm
 • 2 Eur
 •  
 • Сборник упражнений составлен в соответствии с программой второй части курса «Современный русский язык. Синтаксис» (представлены следующие разделы синтаксиса: простое осложнённое предложение и сложное предложение). Представленные в пособии упражнения предназначаются для закрепления теоретических знаний по синтаксическому строю русского языка и формирования умений анализа и описания синтаксических фактов. Каждый тематический раздел пособия открывается учебно-тренировочными упражнениями по общему синтаксическому анализу. В конце каждого из разделов представлены задания для проверки усвоенного материала (проверочные и контрольные упражнения), а также тексты для общего структурно-семантического анализа. В качестве материала для упражнений используются отдельные предложения и связные тексты из произведений русской классической и современной литературы. Сборник предназначается для практических занятий и самостоятельной работы студентов-филологов, изучающих русский язык в вузе. Mokymo priemonė yra sudaryta pagal kurso „Bendrinė rusų kalba: sintaksė“ programos antrąją dalį. Pateikiamos užduotys iš šių sintaksės skyrių: vientisiniai sakiniai su vienarūšėmis ir išskirtinėmis sakinio dalimis, su įterpiniais, įspraudais bei kreipiniais; sudėtiniai sakiniai (sujungiamieji, prijungiamieji, bejungtukiai ir mišrieji). Atlikdami užduotis studentai įtvirtins teorines sintaksės žinias, įgis sintaksės reiškinių analizės ir apibūdinimo įgūdžių. Kiekvienas mokymo priemonės skyrius prasideda nuo mokamųjų pratimų, skirtų bendrajai sintaksės analizei: vieno tipo ir skirtingų tipų elementams atpažinti bei jiems apibūdinti. Taip pat pateikta apibendrinamųjų ir kontrolinių darbų užduočių. Pratimams panaudoti atskiri sakiniai bei tekstai iš rusų grožinės klasikinės bei šiuolaikinės literatūros kūrinių. Mokymo priemonė skirta aukštosios mokyklos studentams filologams, studijuojantiems rusų kalbą.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla