• Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926–1940 metais: suartėjimo kelių paieškos
 • Juozas Skirius
 • Mokslinės monografijos
 •  
 • 2016 m.
 • 500 psl.
 • ISBN 978-609-471-056-8
 • Knyga kietu viršeliu
 • 14x20 cm
 • 12.5 Eur
 •  
 • Monografijoje nušviečiama Lietuvos tautininkų valdžios vykdoma politika JAV lietuvių atžvilgiu 1926–1940 m., tikintis išeivijos palankumo. Remiantis gausiais šaltiniais, analizuojamas išeivijos ideologinių srovių (katalikų, tautininkų, socialistų ir kt.) požiūris į Lietuvos valdžią po 1926 m. perversmo, aprašoma tautininkų vyriausybės pozicija ir bandymai pralaužti susidariusią išeivijos opoziciją. Pristatoma įvairi ne tik valdžios, bet ir atskirų organizacijų (Vilniui vaduoti sąjungos, Draugijos užsienio lietuviams remti) bei asmenybių (pirmiausia Lietuvos diplomatų JAV) veikla, siekiant glaudesnių ryšių su išeivija, bandant tarpininkauti vienijant išeivijos patriotines sroves. Daug dėmesio skiriama Lietuvos ir išeivijos ekonominiam bendradarbiavimui stiprinti, galimiems prekybiniams santykiams užmegzti. Atgal
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla