• Tożsamość na styku kultur. Tom 3
 • Irena Masojć, Henryka Sokołowska
 • Mokslinių straipsnių rinkiniai
 •  
 • 2016 m.
 • 424 psl.
 • ISBN 978-609-471-058-2
 • Knyga kietu viršeliu
 • 17x24 cm
 •  
 • Teksty prezentowane w niniejszym, trzecim już tomie z cyklu Tożsamość na styku kultur przygotowanym w Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, kontynuują problematykę podejmowaną w dwu wcześniejszych zbiorach studiów i pogłębiają poszczególne jej aspekty. Autorzy artykułów z problemów ogólnych – poszukiwania wyznaczników tożsamości i rozważań nad istotą wielokulturowości we współczesnym świecie – punkt ciężkości przenoszą na analizę języka i tekstów. Perspektywa filologiczna łączy się w niniejszej publikacji z refleksją o wyzwaniach edukacji w nowych warunkach cywilizacyjno-kulturowych. „Styk kultur” rozumie się wieloaspektowo, mając na uwadze nie tylko pogranicza etniczne, lecz również odziaływanie kultury globalnej, narodowej i lokalnej, kultury wysokiej, popularnej i jej różnych subkultur. Książka składa się z pięciu części. Różnorodność ujęć badawczych i perspektyw metodologicznych, które przybliżają autorzy reprezentujący różne ośrodki akademickie z 5 krajów (Litwa, Polska, Czechy, Niemcy i Ukraina), zasadniczo dotyczy kilku głównych zagadnień, wokół których skupiają się artykuły umieszczone w czterech pierwszych rozdziałach tomu. Nowością tej publikacji jest ostatnia część, w której głos mają najmłodsi adepci nauki – studenci. Lietuvos edukologijos universiteto Lenkų kalbos, kultūros ir didaktikos centro parengtame trečiajame mokslinių straipsnių rinkinio iš serijos Tapatybė kultūrų sankirtoje tome toliau analizuojamos pirmajame ir antrajame tomuose iškeltos problemos, gilinamasi į atskirus jų sprendimo aspektus. Leidinyje nagrinėjami klausimai yra susiję su tapatybės determinantės ir daugiakultūriškumo esmės šiuolaikiniame pasaulyje paieška, paremta įvairių tekstų turinio ir kalbinės raiškos analize. Filologinė perspektyva šiame leidinyje siejama tiek kultūriniu, tiek edukologiniu aspektais. Rinkinyje pateiktuose straipsniuose aptariami ne tik su paribio etninio ir nacionalinio identiteto problema susiję klausimai, bet taip pat analizuojami globalinės, tautinės ir lokalinės, aukštosios ir populiariosios kultūros ir jos atmainų sąveikos kontekstai. Knyga susideda iš penkių dalių. Tyrinėjimo aspektų ir metodologinių perspektyvų, kuriomis vadovavosi Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Vokietijos ir Ukrainos akademinių centrų atstovai, įvairovė iš esmės paliečia keletą svarbių klausimų, tapusių pagrindu grupuojant straipsnius pirmosiose keturiose leidinio dalyse. Penktojoje knygos dalyje pirmą kartą žodis suteikiamas jauniesiems tyrėjams – studentams.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla