• Skambinimas šiaurės rytų aukštaičių kanklėmis
 • Vida Tarnauskaitė - Palubinskienė
 • Humanitariniai mokslai
 •  
 • 2018 m.
 • 108 psl.
 • ISBN 978-609-471-127-5
 • Knyga minkštu viršeliu
 • 17x24 cm
 • 5.45 Eur
 •  
 • Metodinė priemonė skiriama aukštųjų mokyklų bakalauro ir magistrantūros studijų programos studentams ir dėstytojams, bendrojo ugdymo mokyklų, muzikos ir meno mokyklų mokiniams ir mokytojams, etnologams, etnoinstrumentologams, etnomuzikologams ir visiems, besidomintiems Lietuvos etnine kultūra, o ypač šiaurės rytų aukštaičių kanklėmis ir kankliavimu. Leidinyje, remiantis istoriniais šaltiniais, archyvų duomenimis, muziejų eksponatais, ekspedicijų medžiaga, spausdintais autorės ir kitų mokslininkų leidiniais, pateikiama trumpa kanklių tyrinėjimų apžvalga, instrumentų pavyzdžiai, senųjų ir jaunųjų kanklininkų nuotraukos, autentiškas repertuaras, būdingiausi muziejų eksponatų brėžiniai. Pagrindinis leidinio skyrius – Skambinimas šiaurės rytų aukštaičių kanklėmis.
 •  
 • Turinys
 •  

Įveskite ieškomą žodį


Copyright (c), 2007 - 2013 LEU Leidykla